AstoftKirker på Fyn og Tåsinge, Danmark English

Asperup 1150-1200, 1400-tallet Romansk, gotisk
Bregninge 1200, 1793, 1880erne Romansk, gotisk og historistisk 
Landet 1150, 1450, 1634 Romansk, gotisk, renæssance
Nørre Lyndelse 1100-tallet, 1500-tallet Romansk, sengotisk, renæssance
Svindinge 1570erne Renæssance
Sønder Nærå 1200, 1500-tallet Romansk, sengotisk
Kirker på Sjælland
Klik på billeder for at forstørre

Asperup Kirke
Nordvestfyn

Dscn2629-rotcrp-levmid-u1-h405-u0.5-q50.jpg (56154 bytes) Dscn2632-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (44158 bytes) Dscn2633-levlghtmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (57734 bytes) Dscn2634-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (52706 bytes)

En højt blændingsprydet kirke. Det bredde tårn med den kamtakkede blændingsgavl er "så typisk dansk, at det næsten gør ondt" (Stilling).
Den oprindelige romanske opførelse i granitkvadre 1150-1200 kan spores i soklen under skib og kor og i tilmurede rundbuevinduer i nordsiden. I 1400-tallet skete den store udvidelse i gotisk stil. Koret mod øst blev forlænget, forhøjet og tilføjet gavlen. Tårnet i samme bredde som skibet blev opført mod vest og våbenhuset tilføjet mod syd.


Bregninge Kirke
Tåsinge

Dscn2700-u1-540-u0.5-q60jpg.jpg (69407 bytes)        Dscn2701-rotcrp-u1-540-u0.5-q40.jpg (59040 bytes)        Dscn2704-crop-u1-h405-u0.5-q60.jpg (55643 bytes)

Af den oprindelige opførelse omkring 1200 er næsten intet tilbage. Et tårn blev tilføjet omkring 1500 men det blev ombygget 1793 med udsigtstårn. I 1882-3 var der en gennemfattende ombygning i røde teglsten, hvor det romanske kor blev nedrevet og genopbygget, og skibet blev indpakket i en skalmuring.
En romansk overlevering er en kisteformet gravsten fra omkring 1200 med reliefhugget Kristusfigur og en runeindskrift der læser "Sven Sassersøn ligger herunder. Helge Degn ristede mig. Mester Bo gjorde mig."


Dscn2705-u1-540-u0.5-q60.jpg (51873 bytes) Dscn2707-u1-540-u0.5-q60.jpg (64366 bytes) Dscn2708-u1-540-u0.5-q60.jpg (55345 bytes) Dscn2709-rot-crop-levmid-u1-540-u0.4-q60.jpg (77204 bytes)

De gotiske hvælvinger er bevaret.

Den romanske døbefont er fra ca.1200. Granit med ornamentik.

Nordkapellet er gravkapel for  slægten Juel til Valdemars Slot.

Prædikestolen er renæssance, 1621.


Landet
Tåsinge

Dscn2712-crop-lev-u1-h405-u0.5-q60.jpg (46410 bytes) Dscn2713-levmid-u1-540-u0.5.3-q50.jpg (58662 bytes) Dscn2715-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (65916 bytes) Dscn2716-crop-levmid-u1.0.5-h405-q60.jpg (61805 bytes)

Opført 1100-1150 med skib, kor og apsis på en profileret kvaderstenssokkel. Skibet forlænget mod vest omkring 1450. Tårn bygget 1634 oven på vestforlængelsen. Våbenhuset på sydsiden med renæssancemotiver også fra 1634; senere omdannet til ligkapel. Flere stenbilleder er indfattet i kirken. På sydøsthjørnet af skibet en løve i granit (billedet til højre).


Elvira Madigans Grav                    Dscn2718-lev-u1-740-q40.jpg (95320 bytes)

Elvira Madigan og Sixten Sparres gravsted i Landet kirkegård. Historien fortælles på en plakat på dansk og svensk.


Nørre Lyndelse
Midtfyn, syd for Odense

Dscn2752-rotcrp-levlghtmid-u1-h405-u0.3-q60.jpg (62463 bytes)

Oprindelige opførelse i slutningen af 1100-tallet af granit, se det blotlagte nordvestlige hjørne af skibet.  Forlænget i 1525-53 med nyt kor mod øst og et tårn mod vest. Tårnet forhøjet og prydet med renæssancegavle i 1584 formentlig af italieneren Domenicus Badiaz, der er kendt for sit virke på flere fynske herregårde. Ellers det karakteristiske danske hvidkalkede murværk med røde tagsten.

Carl Nielsen forbindelse


Svindinge
Østfyn, syd for Nyborg

Dscn2738-u1-405-u0.5-q60.jpg (30372 bytes) Dscn2739-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (66725 bytes) Dscn2740-levmid-u1-405-u0.5-q60.jpg (34318 bytes) Dscn2737-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (68012 bytes)

Opført i 1570erne af Christoffer Valkendorf til Glorup. Et af landets få landsbykirker i renæssance, der dog fremstår i sit overordnede udseende som en traditionel, gotisk landsbykirke bortset fra det kobbertækkede spir. 


Sønder Nærå
Midtfyn, sydøst for Odense

Dscn2927-u1-540-u0.5-q50.jpg (73318 bytes) Dscn2934-u1-540-u0.5-q60.jpg (71921 bytes) Dscn2933-levmid-u1-405-u0.5-q60.jpg (39883 bytes) Dscn2931-levmid-u1-540-u0.5.3-q60.jpg (66312 bytes)
Nord Vest Syd Syd

Romansk kirke opført omkring 1100. De rundbuede arkadeblændinger i syd- og nordsiden er vidne til engelsk inspiration - se forneden. En bred, vestvendt tårnbygning blev tilføjet omkring 1200 med to etager, men det øverste blev fjernet i sengotisk tid, 1450-1500, da et nyt tårn blev bygget på sydsiden af skibet som et sidekapel. Et langhuskor afløste et kor med apsis. Våbenhuset på nordsiden stammer fra omkring 1550. 


Dscn2932-lev-u1-540-u0.5.3-q60.jpg (62105 bytes)      Dscn2929-lev-u1-540-u0.5-q50.jpg (88891 bytes) Dscn2930-levmid-u1-405-u0.5-q60.jpg (51728 bytes)

Romanske arkadeblændinger på syd- og nordsiden. Østgavlen


Kirker på Sjælland

Links:

Kort over Danmark
Danmarks Kirker
- websted om  det store, grundlæggende bogværk om Danmarks kirker
Kalkmalerier i danske kirker
  - websted ved København Universitet


Forsiden
til Astofts danske afdeling

 

Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes. 

Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images on this website are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full resolution originals are available for approved purposes.