Astoft

 

Herregårde og Slotte på Fyn og Tåsinge, Danmark EnglishEgeskov 1554 "Gotisk renæssance"
Hesselagergård 1538-50 "Gotisk renæssance"
Lykkesholm 1600, 1780erne Renæssance, klassicisme
Nyborg 1265, omkring 1550 Middelalder, renæssance
Valdemars Slot 1678, 1754, 1880 Barok, rokoko, nygotisk
Sjællands herregårde

Klik på billeder for at forstørre

Egeskov
Sydfyn (syd for Ringe)

Dscn2675-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (71745 bytes) Dscn2641-rotcrp-lev-u1-540-u0.3-q50.jpg (55210 bytes) Dscn2645-levmid-u1-540-u0.4-q60.jpg (69846 bytes) Dscn2646-rot-crp-u1-405-u0.3-q50.jpg (52431 bytes)
Nordøst Syd Vest Indgang

Opført omkring 1554 af rigsmarsken Frands Brockenhuus. "Gotisk renæssance", altså en særegen blanding af gotisk middelalder og den nye renæssancestil. Til det sidste hører vinduernes kurvehanksbuer, de rundbuede blændinger i gavlene, dobbeltbåndet mellem den høje kælder og stueetagen.
Borgen er bygget i munkesten og består af høj kælder, to etager, vægtergang og loft. Indgang i trappetårn i midten af en side, hjørnetårne i den modsatte side, rundbuede friser med udkraget murværk mellem etagerne - altsammen som på
Hesselagergård og Borreby. Dog adskiller Egeskov sig i to henseender: Det er opført som et dobbelthus, altså to sammenbyggede langhuse, og det er en ægte vandborg, der rejser sig direkte af søen. Den står på egepæle nedrammet i søen, og murene hviler på en kampestenssokkel. Der er et utal af skydehuller men mange nu tilmurede.
Gavlene var oprindeligt svungne gavle. De blev ombygget i 1880erne til kamtaksgavle samtidig med at tårnene blev forhøjet. Udseendet før ombygningen kan ses her:     
Fra Syd      Fra Nord      (Billeder på Egeskovs hjemmeside ).Dscn2638-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (63130 bytes) Dscn2663-transf-lev-u2-540-u0.3-q60.jpg (74733 bytes) Dscn2676-levlght-u1-540-u0.5.3-q60.jpg (62428 bytes) Dscn2655-u1-540-u0.5-q30.jpg (59065 bytes)
Nygotisk portbygning (1881) Piet Heins superæg (1990) Renæssancehaven

Dscn2650-u1-540-u0.5-q60.jpg (62606 bytes) Dscn2668-levmid-u1.0.3-540-u0.5.3-q60.jpg (54189 bytes) Dscn2648-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (62497 bytes) Dscn2651levmid-u1-540-u0.5-med.jpg (60971 bytes)
Den Gule Stue med Louis XVI-møbler Hollandsk chatol Riddersalen

Dscn2658-lev-u1-540-u0.5-med.jpg (63182 bytes)

Rigborgstuen.

Her blev Rigborg Brockenhuus i 1590erne indespærret på livstid efter at hun havde mødt Frederik Rosenkrantz og "De kom hinanden så nær, at hun nedkom med en søn derved". Efter fem år døde hendes far, og hendes kår blev mildnet. Hesselagergård
Østfyn

Dscn2724-levmidrght-u1-540-u0.5-q40.jpg (83445 bytes) Dscn2728-rotcrp-lev-u1-405-u0.3-q60.jpg (44120 bytes)

Danmarks ældste renæssancebygning opført 1538-50 af kansler Johan Friis. Begyndt som sengotisk forsvarsborg med voldgrav men endte med at indføre mange renæssancetræk, især de rundbuede vælske gavle inspireret af Venedigs kirkearkitektur. Også dekorative tårnoverbygninger og kurvehanksbuede vinduer. Tidstypisk er de udkragede rundbuefriser og vægtergangen med skoldehuller (se f.eks. også Johan Friis herregård på Sjælland, Borreby). Udført i røde munkesten hvilende på en granitsokkel. I det indre er Hesselagergård berømt for kalkmalerierne i Hjortesalen.

H.C. Andersen forbindelseLykkesholm
Østfyn

        
Dscn2744-u2-540-u0.5-q50.jpg (78665 bytes) Dscn2745-u1-540-u0.5-q40.jpg (73889 bytes) Dscn2741-crop-u1-640-u0.4-q60.jpg (61534 bytes)
Vestfløj Syd- og nordfløj Odense Port 1640 og ladegård

Vestfløjen opført omkring 1600. Refendfuget facade med gesimsbånd mellem de to etager. Fremskudt firkantet tårn. Svungne renæssancegavle erstattet senere med kamtakkede gavle. Syd- og nordfløjen i klassicistisk stil tilføjet i 1780erne. 

H.C. Andersen forbindelse  Lykkesholm hjemmeside


Nyborg
Fyn

Dscn2925-crp-u0.5-540-u0.5-q50.jpg (61756 bytes)    Dscn2924-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (76973 bytes)    Dscn2923-crp-u1-540-u0.5-q50.jpg (62293 bytes)
Vest                          Syd                             Øst

Dscn2926-lev-u1-540-u0.5-q40.jpg (66989 bytes) Dscn2922-u1-540-u0.5-q40.jpg (58462 bytes)
Nord Østtårn

Kun vestfløjen og østtårnet af et firelænget anlæg er bevaret. Opført omkring 1265. Udvidet og ombygget i midten af 1500-tallet da vestfløjen blev forlænget og forhøjet med en vægtergang og en rundbuefrise. Bygget i munkesten.
Danehofferne mellem konge og rigsråd blev holdt fra 1282 til 1413 på Nyborg efter at den første håndfæstning blev underskrevet af kong Erik Klipping.


Mere om Nyborg Slot


Valdemars Slot
På Tåsinge, syd for Svendborg

Dscn2687-rotcrp-u1-540-u0.5-q60.jpg (60866 bytes)    Dscn2684-lev-u1-540-u0.5-q60.jpg (72398 bytes)    Dscn2697-u1-h600-u0.4-q40.jpg (85381 bytes)    Dscn2689-rotcrp-u1-540-u0.5-q50.jpg (65124 bytes)    Dscn2692-u1-540-u0.7-q40.jpg (60952 bytes)


Dscn2694-rotcrp-levmid-u1-540-u0.5-q50.jpg (56342 bytes)    Dscn2681-u1-540-u0.5-q70.jpg (69139 bytes)    Dscn2685-u1-540-u0.5-q50.jpg (77821 bytes)

Et dejligt rektangulært anlæg ved havet omkring en kunstig sø med en barok hovedbygning fra 1678 og rokoko sidebygninger fra 1754-55.

Det oprindelige slot blev bygget af  Christian 4. til sin søn med Kirsten Munk, Valdemar Christian. Det blev ødelagt af svenskerne i 1658 men genopbygget i barokstil 1678-80 af den nye ejer Niels Juel. Rødbrune mure på en granitsokkel, kælder, to etager, loft med valmet skifertag og mange små kviste. Indgangsportal med bred trappe i midten. Fremskudte partier på havesiden, den sydlige rummer kapellet i to etager. De høje nygotiske kapelvinduer fra restaureringen 1880 brød symmetrien i facaden.

Arkitekten G.D. Tschierscke stod for tilføjelserne i anlægget 1754-55 under Niels Juel d.y. En buet mur forbinder hovedbygningen på begge sider med porthuse. Disse er hvidkalkede med gule detaljer og klokketårn i kobber på sorte glaserede tegltag. Videre øst for porthusene ligger langstrakte, smalle avlsbygninger. Ved havsiden af anlægget ligger en elegant tepavillon på midteraksen overfor hovedbygningen.        


Dscn2696-levmid-u1-540-u0.5-q70.jpg (74140 bytes)    Dscn2695-rotcrp-u1-540-u0.5-q60.jpg (61270 bytes)

Indgangshall, Flisesalen, fra Niels Juels ombygning i 1678. Marmorgulv i sort-hvid tavl. Rokokoudsmykningen (se over døren og på loftet) er fra 1750erne.

Slottets HjemmesideSjællands herregårde

Forsiden til Astofts danske afdeling

 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.