Astoft

H.C. Andersens Opholdssteder

Boliger og Herregårde
English

Efter barndommen i Odense havde H.C. Andersen egentlig intet fast hjem men opholdt sig et utal af steder, i logi eller hos venner. Her er de fleste af de velkendte.

Gennemse hele siden eller klik på stednavn for direkte adgang:

Odense   Nyhavn   Hotel d'Angleterre   Sorø   Borreby   Bregentved   Gisselfeld   Glorup   Hesselagergård   Holsteinborg   Lerchenborg   Lykkesholm   Nysø

Klik på fotos for at forstørre

Odense

H.C. Andersen fødested Odense             Dscn2760-levmid-u1-540-u0.5-q60.jpg (84104 bytes)             Dscn2755-lev-u1-540-u0.5-q50.jpg (68601 bytes)

Fødested 2. April, 1805, er hjørnehuset i Hans Jensensstræde, nu H.C. Andersen-museum.H.C. Andersen barndomshjem Odense                   Dscn2763-crp-u2-h540-u0.5-q80.jpg (97679 bytes)

H.C. Andersens barndomshjem 1807-1819 i  Munkemøllestræde. Deltes af tre familier (i alt 12 personer). Andersens rådede over en lille stue og køkken.
Andersen i brev til B.S. Ingemann fra Holsteinborg, Juledag 1861: " ...Her er saa Jule-festligt! ... Jeg tænkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen, den var dog den rigeste jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille og jeg intet Juletræ havde, men Grøden, Gaasen og Æbleskiber mangle aldrig og den Aften stod der to Lys paa Bordet! .."


Nyhavn

Dscn2839-lev-u1-540-u0.5-q60.jpg (75171 bytes)              H.C. Andersen Nyhavn 20              Dscn2836-crp-u1-405-u0.5-q80.jpg (74705 bytes) Nyhavn 20: 1834-38
"Jeg har et smukt Værelse ud til Canalen hvor Skibene ligge og Vinden piber i Seilene ..." (Andersen i brev til B.S. Ingemann 26.9.1834).
     
Dscn2838-lev-u1-540-u0.3-q60.jpg (37066 bytes)              H.C. Andersen Nyhavn 67               H.C. Andersen Nyhavn 18 Nyhavn 67 (første to billeder):
1845-65 med afbrydelser.

Nyhavn 18: 1871-73Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv.  Opholdt sig tit her mellem logier eller på kortere ophold i København.

H.C. Andersen Hotel d'Angleterre

"Nu er jeg da i Kjøbenhavn og bor for Øieblikket i Hotel d'Angleterre hvor jeg i Stue-Etagen har et smukt stort Værelse ud til Torvet, i Løbet af næste Uge haaber jeg at finde en privat Bolig" (Andersen i brev til B.S. Ingemann 25.11.1860)
15. oktober, 1865: Får to "smaa nette Værelser" (dagbogen dags dato) i hotellet på 2. sal ud til Kongens Nytorv, da han ikke kan holde stilheden i baghuset ud. Af samme grund afslår han senere et tilbud fra familien Henriques om værelser hos dem, da det viser sig, at det er værelser i baghuset. Han vil have daglig udsigt til det pulserende liv. (H.C. Andersen-Centrets Tidstavle)


Sorø

B.S. Ingemann Hus Sorø og H.C. Andersen

Dscn2803-u2-540-u0.5-q40.jpg (68177 bytes)

B.S Ingemanns hus ved Sorø Sø og Akademi 

"Her besøgte jeg Digteren Ingemann ... - Som et deiligt Eventyr forekom mig hans Liv derude; hans fortræffelige, elskelige Kone, behandlede mig, som var hun en ældre Søster for mig .... Vi seilede paa Søen ... Ingemann fortalte saa livligt, jeg elskede disse Mennesker, og vort venskab er voxet i Aarene, næsten hver Sommer har jeg siden været der en velkommen Gjæst og følt at der gives Mennesker i hvis Omgang man ligesom bliver bedre ..." (Mit eget Eventyr uden Digtning)

Sorø Kloster og AkademiBorreby 

Ved Skælskør, Sjælland. Besidder er slægten Castenschiold. En af tre herregårde tæt på hinanden hvor H.C. Andersen var gæst. De andre er Holsteinborg og Basnæs.     


Borreby H.C. Andersen

I 1600-tallet var denne renæssanceborg i besiddelse af Daa familien. I 1859 udgav Andersen sin historie "Vinden fortæller om Valdemar Daae og hans Døttre", en tragisk fortælling om hvordan Valdemar Daa gennem egen dårskab mistede gården omkring 1680. Et lille mesterstykke med omkvædet "Hu-u-ud! Fare hen!". Læs den her.
Mere om borgen og flere billederBregentved Ved Haslev, Sjælland.       Familien Moltke.
Bregentved H.C. Andersen

På Bregentved begyndte H.C. Andersens på eventyret Den grimme ælling, inspireret af parken. Eventyret slutter dog med forvandlingen til svane i parken ved nabogården Gisselfeld.
 
Mange ophold på Bregentved, sommer og jul.
 
Sådan så slottet ikke ud i Andersens tid. Den højre fløj er som Andersen kendte den, men fløjen til venstre er opført omkring 1890 på fundamenterne af et tidligere anlæg fra 1700-tallet. Mere ...Gisselfeld Ved Haslev, Sjælland.      Slægten Danneskiold-Samsøe
Gisselfeld H.C. Andersen

Gisselfeld og Bregentved ligger tæt på hinanden, og H.C. Andersen fordelte tit sit ophold imellem dem, når han var på besøg. På Gisselfeld fik han ideen til eventyret "Den grimme ælling", og han begyndte den på Bregentved.
 
Ved sit første ophold: "Jeg har et smukt lyst Værelse i Stue-Etagen med en smuk Udsigt, en kongelig Opvartning, der gaaer saa vidt at Tjeneren ... siger om Aftenen naar han har lyst mig paa mit Værelse, "underdanigst god Nat" " (I brev til Edvard Collin 2.7.1842).
 
Flere billeder ...
  og informationer om Gisselfeld.Glorup Ved Svindinge, Østfyn.      Ejes af slægten Moltke-Huitfeld.
Glorup H.C. Andersen

"Grev Moltke paa Glorup indbød mig til sit smukke Greve-Sæde ... ; jeg har nydt en Gjæstfrihed , en Opmærksomhed jeg aldrig kan gjengjælde" (Andersen i brev til B.S. Ingemann 31.7.1839).
Han vendte tilbage ikke mindre end 24 gange i de følgende 30 år.
 
Men i juni 1850, irriteret over både grevinden og gæsterne på Glorup:
"Rædsomt er det at høre den fornemme Verdens Tomhed, tale bestemt og rask om Alt, uvidende, dumt! ...  O opadkneisende Taablighed, med Vaabenmærke"  (Dagbogen 20.6.1850)
 
Mere om Glorup på Svindinges hjemmesideHesselagergård         Østfyn, nordøst for Svendborg.  Ejet af Dons-familien igennem 1800-tallet.

Hesselagergaard H.C. Andersen

22. juni, 1850: Visit på Hesselagergård, hvor han bliver mærkeligt til mode ved at se hertugen af Augustenborgs og prinsen af Nørs portrætter "klistret op paa Locumet" (dagbogen d. 22. juni)  ( H.C. Andersen-Centrets Tidstavle)Holsteinborg Ved Skælskør, Sjælland.        Besiddes af Holsteinslægten.

Holsteinborg H,C, Andersen

Besøger Holsteinborg i maj 1856 for første gang.  "Her er meget smukt paa Holsteinborg ... ; Stranden naaer lige op under Vinduerne og Øerne udenfor ere smukt skovbegroede ..." (Andersen i brev til B.S. Ingemann 23.5.1856).


Dscn2914-u1-540-u0.5-q50.jpg (59259 bytes)

"... udenfor ligge paa Vandet, i hundredviis, vilde Svaner, der synge Morgen og Aften."  (Andersen i brev til Fru Ingemann 15.12.1865). 

Mere om bygningen ...Lerchenborg Ved Kalundborg, Sjælland      Ejet af slægten Lerche siden 1742
Lerchenborg H.C. Andersen H.C. Andersen var gæst en uges tid i 1862 hos lensgreve C.A. Lerche, der var ven med Edvard Collin.  "... Til middag var her en præst Knudsen med kone, han har været missionær på Tranquebar ...  Han kastede en masse bibelsprog, der blev til tornebuske mellem mig og guds kærlighed; jeg sagde, at i guds natur kunne jeg føle mig mere opbygget end ved en dårlig prædiken. "Men naturen prædiker ikke kristendom!" svarede han. Jeg blev nervøs, følte mig ikke glad eller hyggelig hos den overmodige mand! - Ja professoren kan ikke tåle modgang, sagde Helsted, der i alt sluttede sig til præsten, greven derimod til mig." (Dagbogen 12.7.1862). Helsted var højst sandsynligt komponisten Edvard Helsted, da greven selv var komponist. Helsted havde skrevet musikken til vaudeviller af H.C. Andersen.
 
Mere dagbog
fra Lerchenborg           Mere om herregården 


Lykkesholm Syd for Ørbæk, Østfyn.            Værten var familien Lindegaard.
Lykkesholm H.C. Andersen   

17. juli, 1832:  Ophold på de fynske herregårde Lykkesholm (hvor han synes, at den unge fru Lindegaard næsten gør alt for meget stads af ham og er parat til at opfylde alle hans ønsker) .... ( H.C. Andersen-Centrets Tidstavle).
I sommeren 1835 skriver H.C. Andersen til Edvard Collin at de unge damer "flokke sig om Digteren".
Den unge H.C. Andersens yndlingsherregård i 1830erne var Lykkesholm på Østfyn. Men drillerier fra værtsfamiliens yngste medlemmer fik den følsomme digtertil at fortrække til andre gæstfrie fynske godser. (Fra "Danmarks slotte og herregårde" af Niels Peter Stilling).
 
Mere om gården ...


Nysø Ved Præstø, Sjælland              Ejet af slægten Stampe siden 1800
Nysø H.C. Andersen

 

Dscn8534-transf-u2-h405-u0.5-q60.jpg (68144 bytes)

I 1838 opholdt H.C. Andersen sig for første gang på Nysø hos baron Hendrik Stampe og hustru Christine Stampe og vendte tilbage flere gange.
 
Fra brev til B.S. Ingemann d. 20. Nov. 1843: "Hvad Nysø-livet angaaer, da har jeg i dette Øieblik kun været her i to Dage og igaar (Søndag den 19) var det Thorvaldsens Geburtsdag, han var særdeles livlig og havde fuldendt et smukt Basrelief: Architecturen og Billedhugger Kunsten; mange Fremmede havde vi igaar til Bords og om Aftenen Comedie oven paa, der spilledes Heibergs Vaudeville: Intriguen i Skolen ... Jeg har et Værelse med smuk Udsigt ud over Præstøbugt! [Det må altså have været i fløjen til højre i nederste billede] ... Jeg bliver her en 8 a 10 Dage og tænker at faae lidt bestilt, i det mindste skrevet et Eventyr eller en ny Scene i Ahasverus! ..."
 
Fra brev til Ingemann d. 4. maj 1856: "Nu skulde jeg fra Basnæs i næste Uge til Holsteinborg ... og derfra skulde jeg til Nysøe, hvor jeg ikke har opholdt mig siden Thorvaldsen levede der; jeg kan nok komme sammen med Baronessen men leve under hendes Vinger, hvor man saa let kan faae et Vingeslag, har jeg ikke ret mod til, og nu det nærmer sig Tiden jeg skulde indfri mit givne Løfte, bliver jeg mere og mere forskrækket, jeg er virkelig bange det ikke gaaer ... " [Han slap fri og kom til Ingemann i Sorø i stedet for]
 
Flere billeder og informationer
om Nysø
 

Links:

H.C. Andersen-Centret - H.C. Andersens liv og forfatterskab, En tekst- og informationsbase

H.C. Andersen Tidstavle  i ovennævnte websted

Kalliopes sider om H.C. Andersen - digte og mange informationer

Litteratur: H.C. Andersens brevveksling med Lucie & B.S. Ingemann, udgivet med indledning og kommentar af Kirsten Dreyer, Museum Tusculanums Forlag 1997


Forsiden
til Astofts danske afdeling

 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images in pages within the domains astoft.co.uk & astoft.com are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full size 3megapixel originals are available for approved purposes.