Astoft

Skamlingsbanken

Klik på billeder for at forstørreDscn2621-persp-rot-u1-540-u0.5-q70.jpg (47301 bytes)


Syd for Kolding ligger Skamlingsbanken, Sønderjyllands højeste punkt (113m). Det er kendt som mødested for danskheden siden krisen om Slesvig-Holsten i 1800-tallet. I  maj 1843 samledes man første gang for at styrke kampen for danskheden og det danske sprog i det blandede dansk-tyske Slesvig. Danskerene rejste den 16m høje støtte d. 31. oktober 1863, men i 1864 blev den sprængt i stykker af tyskerne. Lokale folk reddede granitblokkene, og støtten genrejstes 1866, dog noget medtaget.
Støtten bærer navn på 18 mænd, der gjorde en indsats for det danske sprog eller danskheden i Sønderjylland.
Flagstangen er Danmarks højeste, hvor Skamlingsbankeselskabet  har haft tilladelse siden 1891 til at flage med splitflag.
Det største møde fandt sted 24. juni 1945, da ca.100,000 mennesker fejrede befrielsen.


Dscn2622-u1-540-u0.5-q30.jpg (71071 bytes)          Dscn2623-crop-u1-540-u0.3-q30.jpg (56738 bytes)          Dscn2623-crop-405-q60.jpg (68298 bytes)          Dscn2624-u1-540-u0.3t5-q30.jpg (69643 bytes)

Talerstolen, der afsløredes i 1903, bærer Slesvigs to løver og Thors hammer. På stenen til højre for talerstolen læses Grundtvigs ord: "Ordet, det er Guddoms Underværket. Det er Folke-Kendemærket".
Til højre for denne, mindesmærke til Peter Hiort Lorenzen "Han vedblev at tale dansk". 


Dscn2625-rot-crop-persp-u1-405-u0.5-q50.jpg (72210 bytes)
   

Mindesten for bonden og politikeren Laurids Skau, Skamlingsbankemødernes første taler. Opført 50-års dagen for det første møde.  Om Laurids Skau


   

Flere gode informationer om Skamlingsbankens historie og mindesmærker findes på Skamlingsbanken Restaurants websted.Tilbage til Forsiden (danske sektion)

 
Home Architecture Index Email:  Maps Link  (U.K.)
 

All photographic images on this website are © Copyright the Website owner 2001 or later unless otherwise stated. Email contact above. Full resolution originals are available for approved purposes.